Author Archive For / 'Mats Rönne'


Effekt av reklam i modern tid

Les och Peter har analyserat samtliga bidrag i reklameffekttävlingen IPA Effectiveness Award. Totalt har de gått igenom närmare 1.000 kampanjer som alla bevisligen har gett – eller överträffat – önskad effekt.
Läs mer

På vilken nivå är ditt varumärke förankrat?

Merparten av alla varumärken är renodlade produkt- eller tjänstevarumärken, d.v.s. de representerar en specifik produkt eller tjänst. Här finns de flesta konsumentprodukter.Läs mer