Tagged With / 'branding'

augusti 13, 2014


Is branding the same as existentialism?

If you like somebody, they look better to you. This is why spouses in happy marriages tend to think that their husband or wife looks much better than anyone else thinks that they do.
Läs mer

På vilken nivå är ditt varumärke förankrat?

Merparten av alla varumärken är renodlade produkt- eller tjänstevarumärken, d.v.s. de representerar en specifik produkt eller tjänst. Här finns de flesta konsumentprodukter.Läs mer